Shantou Jinping Yingda Mechanics Factory-Contact Us

Shantou Jinping Yingda machinery factory

Address:No.7, maxixipu street, Jinping District, Shantou.

Mr.Qin :188 2395 0878

TEL :+86-754-

FAX :+86-754-

QQ:1028372623 

E-mail :1028372623@QQ.COM